gaash.co.il home
אודות האתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט
הרשמי של קיבוץ געש.

מה זה האתר הזה?
זה היה האתר הראשון של געש
שעלה לרשת בשנת 1997.
צומת דרכים לאתרי געש ועסקיו.

מה אפשר למצוא כאן?
מידע ראשוני על אודות קיבוץ געש,
עסקיו, מוסדותיו, ואורחות חייו.

המעמיקים ימצאו עוד הפניות
לאתרי געש הפזורים ברשת.

תודה שגלשתם געש!

צוות האתר (-;פרטי תקשורת:

בדואר:
מזכירות געש
קיבוץ געש
6095000

בטלפון: 09-9529300

באימייל

 
    געש תאורה עץ מוכן געש דשא מוכן געש תשר געש חמי געש

ENGLISH