gaash.co.il home
אודות האתר
ברוכים הבאים לאתר האינטרנט
הרשמי של קיבוץ געש.

מה זה האתר הזה?
זהו האתר הראשון של קיבוץ געש
שעלה לרשת בשנת 1997.
צומת דרכים לאתרי געש ועסקיו.

מה אפשר למצוא כאן?
מידע ראשוני על אודות קיבוץ געש,
עסקיו, מוסדותיו, ואורחות חייו.

המעמיקים ימצאו עוד הפניות
לאתרי געש הפזורים ברשת.

תודה שגלשתם געש!

צוות האתר (-;
    קיבוצון געש תאורה דשא מוכן געש תשר געש חמי געש

ENGLISH